Riolering en hemelwater

Als Spelt verzorgen we de aanleg, onderhoud en herstel van binnen- en buitenriolering en van hemelwaterafvoersystemen.

Riolering en hemelwater

Bij gescheiden rioleringssystemen wordt het hemelwater (regenwater) gescheiden van het afvalwater  uit een woning of gebouw afgevoerd. Het afvalwater wordt geloosd op het riool en het hemelwater wordt rechtstreeks afgevoerd naar bijvoorbeeld vijvers en sloten, maar kan ook zelf worden opgevangen in infiltratiekratten voor hergebruik. Dit bespaart energie, water en kosten van het verwerken van vuil water.

 

Rioleringsysteem

Door heftige regenbuien kunnen rioolstelsels worden overbelast. Gemeenten verplichten daarom steeds meer inwoners om een gescheiden rioleringssysteem te installeren of om het bestaande systeem aan te passen en los te koppelen van de riolering.

Neem contact met ons op